Noter Onaylı Tercüme

Noter onaylı tercüme; resmi makamlara sunulacak belgelerin alanında yemin zaptı bulunan uzman tercümanlar tarafından çevrilip noter tarafından onaylanması işlemidir. Böylelikle evrak çeviri sürecinde herhangi bir yanlışlık yapılmadığı ispatlanmış olur ve belgenin güvenilirliği onaylanır. Noter onayının gerekliliğine, evrakların teslim edileceği kurumlar karar verir. Tercüme edilen evrak notere onaylatılırken ilgili dilde yeminli tercüman ve onaylanan evrakın aslı olmak zorundadır. Noter, belge üzerinde incelemesini yaptıktan sonra evrak onaylanır.